โรงเรียน โคกก่อพิทยาคม

หมู่ 8 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4378-4075

อีเมล khokkorpit@gmail.com